วันที่ 26 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ด.ต.สนธยา สร้อยมาลัยทอง กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยร.ต.อ.สมภพ ไตรพร หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
วันที่ 26 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ด.ต.สนธยา สร้อยมาลัยทอง กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยร.ต.อ.สมภพ ไตรพร หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ (4)
วันที่ 21 ธ.ค.2566 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คนที่ 2 พ.ต.ท.บุญธรรม เย็นจิตร กรรมการ / เลขานุการสหกรณ์ พร้อมด้วย กรรมการดำเนินการ , ที่ปรึกษา และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่
วันที่ 21 ธ.ค.2566 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คนที่ 2 พ.ต.ท.บุญธรรม เย็นจิตร กรรมการ / เลขานุการสหกรณ์ พร้อมด้วย กรรมการดำเนินการ , ที่ปรึกษา และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่ (6)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 48 ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 48 ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (2)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (5)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้ทำการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาของบุตรสมาชิกฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้ทำการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาของบุตรสมาชิกฯ (12)
วันที่ 11 ม.ค.2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 47 ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 11 ม.ค.2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 47 ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ (3)
วันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติเเละกำชับการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ในส่วนการเก็บเงินสดเเละการเบิกจ่ายเงินสดของสหกรณ์
วันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติเเละกำชับการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ในส่วนการเก็บเงินสดเเละการเบิกจ่ายเงินสดของสหกรณ์ (2)
วันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติเเละกำชับการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ด้านระเบียบ ด้านบัญชี ด้านการดำเนินงาน ของสหกรณ์
วันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติเเละกำชับการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ด้านระเบียบ ด้านบัญชี ด้านการดำเนินงาน ของสหกรณ์ (2)
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 ร.ต.อ.ฐิติพงษ์ เรืองกฤษณ์ เเละด.ต.โสภณ เกตุเกี้ยว กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นตัวเเทนของสหกรณ์ฯ มอบพวงหรีดเคารพศพนางน้อย ตือเจริญ มารดาของด.ต.สมศักดิ์ ตือเจริญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 ร.ต.อ.ฐิติพงษ์ เรืองกฤษณ์ เเละด.ต.โสภณ เกตุเกี้ยว กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นตัวเเทนของสหกรณ์ฯ มอบพวงหรีดเคารพศพนางน้อย ตือเจริญ มารดาของด.ต.สมศักดิ์ ตือเจริญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (1)
วันที่ 1 มี.ค.2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกให้กับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มี.ค.2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกให้กับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2363 วันที่ 6 พ.ย.2563 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2363 วันที่ 6 พ.ย.2563 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (10)
กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (7)
วันที่ 9 พ.ย.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องสามอ่าว โรงแรมประจวบแกรนด์
วันที่ 9 พ.ย.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องสามอ่าว โรงแรมประจวบแกรนด์ (6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค.2559 เวลา 9.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค.2559 เวลา 9.00 น. (6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 14 ต.ค.2558 เวลา 9.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 14 ต.ค.2558 เวลา 9.00 น. (7)
สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ศุภเอม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือเพิ่มเติม แก่ ด.ต.สิทธิโชติ ชิวปรีชา และ จ.ส.ต.ปรีชา ทัศนา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก
สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ศุภเอม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือเพิ่มเติม แก่ ด.ต.สิทธิโชติ ชิวปรีชา และ จ.ส.ต.ปรีชา ทัศนา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ แก่ ด.ต.สิทธิโชติ ชิวปรีชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ แก่ ด.ต.สิทธิโชติ ชิวปรีชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2558  (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร.
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. (3)
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารไม้) เวลา 14.00 น.
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารไม้) เวลา 14.00 น. (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5  จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (5)
Go to top